Kosten

Het tarief voor de kinderopvang wordt jaarlijks vastgesteld. Actuele prijzen kunt u bij ons opvragen. Het tarief is vastgesteld per maand en geldt voor het gehele jaar.

Als uw kind naar het Stokpaardje gaat heeft u wellicht recht op kinderopvang toeslag.

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl.