Communicatie

Bij “Het Stokpaardje” hechten we veel waarden aan een open en eerlijke communicatie met ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren. Naast de dagelijkse mondelinge overdracht tijdens het halen en brengen hebben de kinderen tot ongeveer 2 jaar bij “Het Stokpaardje” een eigen schriftje. In dit schriftje beschrijven we de slaap- en eetmomenten en ontwikkelingen van de jonge kinderen. Voor de kinderen vanaf ongeveer 2 jaar wordt het ouderportaal gebruikt. Hierin worden foto's en berichten geplaatst van de gebeurtenissen overdag. Ouders kunnen met een wachtwoord inloggen op het ouderportaal. Bij “Het Stokpaardje” maken we gebruik van het kindvolgsysteem. Van alle kinderen wordt jaarlijks een observatie gemaakt. Hierin wordt het welbevinden van de kinderen en hun ontwikkeling tijdens hun verblijf beschreven. Minimaal één maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een kindgesprek. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek als hier behoefte aan is.

Ook minimaal één maal per jaar organiseert “Het Stokpaardje” een ouderavond of thema-avond. Via de nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte van allerlei nieuws en ontwikkelingen binnen ons kinderdagverblijf en binnen de kinderopvang in het algemeen.

Casa 4

Kinderdagverblijf “Het Stokpaardje” werkt samen met Casa 4. Casa 4 is een landelijke organisatie voor ondersteuning van kleinschalige en agrarische kinderopvang.

Alvorens “Het Stokpaardje” van start kon gaan heeft de onderneemster een basistraining gevolgd. Binnen de training werdt kennis gemaakt met de basisvaardigheden en kennis op het gebied van deskundigheid voor wat betreft het ondernemen, pedagogische vaardigheden, communicatie en publiciteit. Tijdens de basistraining nam het pedagogisch handelen een grote plaats in. Ook na de basistraining volgen onderneemster en personeel structureel training op het gebied van pedagogisch handelen. Voor meer informatie over Casa 4: zie de website via de link aan de linkerzijde van deze pagina.

“Het Stokpaardje” en Casa 4 werken volgens de pedagogische visie welke door hen samen is ontwikkeld.

Deze visie staat verwoord in het pedagogisch beleid en in processen welke regelmatig worden bijgesteld op aanvullende regelgeving en of ontwikkelingen in de kinderopvang. Deze processen zijn onderdeel van een kwaliteitsmangementsysteem. Dit systeem neemt binnen “Het Stokpaardje” een belangrijke plaats in. Het doel van dit systeem is niet alleen de kwaliteit van de kinderopvang en dienstverlening te verbeteren, maar ook om die kwaliteit voor gebruikers, afnemers en subsidiegevers zichtbaar en controleerbaar te maken.