Kinderopvang in Scandinavië

De kinderopvang in Scandinavië vormt een belangrijk uitgangspunt voor Het Stokpaardje. De kern van een Scandinavisch concept is dat de natuur een onbeperkt pallet aan ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor kinderen. Door met de kinderen zoveel mogelijk buiten te zijn en de natuur in te gaan, krijgen ze optimaal de kans om zich op speelse wijze te ontwikkelen met respect voor de natuur.

De natuur is belangrijk voor kinderen, net zoals veel en goed bewegen. Spelenderwijs bewegen in de natuur is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de dagelijkse gang van zaken binnen Het Stokpaardje. En bewegen in het groen is vooral leuk.

- Contact met de natuur maakt kinderen natuurbewust, dat stimuleert ze later als volwassene om natuurbewuste keuzes te maken.

- Contact met planten en dieren draagt bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

- Bewegen in het groen past heel goed binnen de opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang en het pedagogisch kader 0-4 jaar; alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd als kinderen in een natuurrijke omgeving kunnen spelen.

- De natuur daagt uit en nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan.

- Maar ook wordt het creatieve en innovatieve vermogen bij kinderen gestimuleerd, met een positief effect op taalontwikkeling. 

- Kinderen kunnen zich verwonderen over dieren, de groei van bloemen en planten en geeft veel zintuiglijke ervaringen. Wat vooral voor jonge kinderen belangrijk is.

- De natuur is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De natuur levert gevaren op die kinderen leren onderkennen en in te schatten.

- Uit Zweeds onderzoek blijkt dat kinderen in de natuur veel meer tot gevarieerd spel komen dan dat ze binnen zijn.

- Naar buiten gaan is meer dan "even een frisse neus halen".

- Lichaamsbeweging heeft zowel een positieve invloed op de fysieke ontwikkeling als op het zelfvertrouwen van kinderen.

- Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

- Beweegkriebels geldt als uitgangspunt voor bewegen voor onze jongste kinderen.

De natuur

Als kinderen komen spelen bij “Het Stokpaardje” zijn zij aan het einde van de dag vies, moe en gelukkig. De kinderen krijgen, indien nodig, een overall/regenpak en laarsjes aan en spelen zoveel mogelijk buiten. Het is een plek waar veel ruimte is en waar contact met de natuur en dieren is. Waar de natuur als uitdagend speelmateriaal gebruikt wordt.
De kleine dieren die hun huisvesting naast het buitenspeelterrein hebben, de moestuin, het natuurgebied en duingebied dichtbij “Het Stokpaardje” bieden volop mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van kinderen.

Hier is het mogelijk voor de kinderen het ritme van de seizoenen te beleven, wat de kinderen houvast geeft.

Een kleinschalig agrarisch kinderdagverblijf

“Het Stokpaardje” is een kleinschalig agrarisch kinderdagverblijf in huiselijke sfeer. Wat wij belangrijk vinden is kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht. We dragen zorg voor uw kind door middel van opvang in één groep en kunnen gebruik maken van twee ruimtes die naast elkaar liggen. De deur is meestal open zodat de kinderen met elkaar in contact kunnen zijn. Kinderen leren immers van elkaar het meest. Echter, op momenten dat we rust willen creëren, is er de mogelijkheid de deur even dicht te doen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aan de individuele behoefte van het kind voldoen. Hiermee wordt veiligheid en geborgenheid geboden.

Binnen “Het Stokpaardje” worden de juiste mogelijkheden gecreëerd om het pedagogisch beleid waarmee gewerkt wordt in de dagelijkse praktijk optimaal ten uitvoer te brengen.

Bewust professioneel contact maken is de rode draad binnen Het Stokpaardje. Zowel op de werkvloer als in de gehele organisatorische bedrijfsvoering. Dit vraagt van ons dat wij ieder kind bewust volgen en kijken hoe we ervaringen kunnen aanbieden die passen bij de ontwikkeling van dat kind.

De uitgangspunten hierbij zijn:
✓ Bewust contact maken met de ander
✓ Bewust (kinderen) zien en gezien worden
✓ Bewust horen en gehoord worden
✓ Bewust volgen en gevolgd worden
✓ Bewust stimuleren en gestimuleerd worden
✓ Bewust begrenzen en begrensd worden
✓ Bewust respecteren en gerespecteerd worden
✓ Bewust accepteren en geaccepteerd worden
✓ Bewust erkennen en erkend worden
✓ Bewust veiligheid en geborgenheid bieden, zich veilig en geborgen voelen