Vrienden van Gambia

Wist u dat 73% van de Gambiaanse bevolking analfabeet is?Vrienden van Gambia biedt hulp aan kinderen in Gambia, die door hun situatie wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We zorgen dat kinderen onderwijs kunnen genieten en we verstrekken voedsel en andere hulp. Dit doen we bijvoorbeeld door persoonlijke sponsoring van kinderen te regelen.En door het organiseren van projecten, zoals het laten opknappen van scholen.


In 1997 is Marloes Kok, Nederlandse van origine, naar Gambia gegaan om daar op kleuterscholen en in een kliniek te werken. Vanaf 2000 werkt zij op de American Embassey school en in deze jaren groeide het aantal leerlingen gestaag. Voor deze kinderen probeert zij sponsor geld bijeen te brengen om schoolgeld, uniformen, schoenen, rugzak met schoolboeken en schrijfbenodigdheden, wat medische hulp en als er geld over is een of twee balen rijst te bekostigen. De onkosten voor het onderwijs zijn ongeveer 150 euro per jaar.

Sinds 17 juli 2003 is er de Stichting Vrienden van Gambia gecreëerd die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel no 11056707.

Vrienden van Gambia is een kleinschalig initiatief waardoor alle sponsorgelden besteed worden aan de kinderen in Gambia en er geen gelden aan de zogenaamde “strijkstok” blijft hangen. Het Stokpaardje ondersteunt Vrienden van Gambia door maandelijks geld over te maken.